Algemene voorwaarden Puck van Elswijk Fotografie
Bij het boeken of kopen van een fotoshoot, workshop of product gaat de klant automatisch akkoord met de onderstaande voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn hieronder na te lezen.

1.Fotograaf
De fotoshoot zal verzorgd worden door Puck van Elswijk Fotografie. Zij zal met professionele apparatuur de reportage/ fotoshoot verzorgen en zal op tijd op de afgesproken locatie aanwezig zijn. Puck van Elswijk fotografie zal de opdracht uitvoeren naar haar beste vermogen en inzichten waarbij de foto’s in de gebruikelijke stijl van Puck van Elswijk fotografie wordt afgeleverd.

2. Aanvragen
Offertes en aanvragen zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Nadat er per mail akkoord is gegeven dat men definitief van een offerte gebruik wenst te maken, wordt de offerte een overeenkomst en wordt de betreffende datum en het afgesproken aantal uren definitief in de agenda gezet en gereserveerd.
Offertes zakelijk
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De prijzen genoemd in de offertes zijn 14 dagen geldig. Alle genoemde prijzen in offertes zijn exclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland en exclusief reiskosten buiten Walcheren (€0,19 per km vanaf Middelburg, Zeeland). Voor bijzondere data zoals feestdagen gelden andere tarieven met toeslagen.

3. Betaling
Na akkoord van de offerte gaat de opdrachtgever ook akkoord met het vooraf betalen van de 25% van het totale afgesproken bedrag. Dat bedrag moet een week voor de afgesproken datum overgemaakt zijn op NL59 INGB 0701477156 t.n.v. P.M van Elswijk. Als de aanbetaling niet betaald is, komt Puck van Elswijk fotografie niet op de afgesproken plek opdagen. De factuur van de 75% van het totale afgesproken bedrag wordt meegestuurd via de mail, 5 werkdagen na de fotoshoot met een paar sneak peak foto’s.

4. Annulering
In geval van annulering van de opdracht door de klant, wordt de aanbetaling niet terugbetaald. In het geval van slecht weer zoals: hele harde wind, storm, onweer of zware regenval mag een fotoshoot die buiten zou plaatsvinden worden afgezegd in overleg met de fotografe en de klant. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten. De fotoshoot zal worden verzet naar een nieuwe datum. Wanneer de fotoshoot 7 dagen voor de geplande datum zonder legitieme redenen wordt afgezegd door de klant of de klant komt niet opdagen, behoudt Puck van Elswijk Fotografie de 25% van de aanbetaling. In het geval dat de fotografe niet in staat is om door overmacht de fotoshoot uit te voeren, wordt er zo snel mogelijk een nieuwe afspraak gemaakt. Als dit niet mogelijk is, heeft de klant recht op teruggave van de 25% aanbetaling.

5. Producten en levering
Na de fotoshoot krijgt de klant binnen 5 werkdagen een paar sneak peak foto’s met watermerk + rest factuur. Als de factuur betaald is, zal de fotografe binnen twee weken een link sturen van een persoonlijke online galerij waarbij de foto’s bekeken en geselecteerd kunnen worden. De foto’s worden bekeken in een lagere kwaliteit met watermerk. Er kan geen beroep gedaan worden op andere foto’s die Puck van Elswijk fotografie niet geselecteerd heeft. Als de klant de afgesproken hoeveelheid foto’s heeft geselecteerd worden de foto’s digitaal zonder watermerk en met hoge resolutie in jpg’s via wetransfer teruggestuurd. Het is altijd mogelijk dat de klant meer dan de afgesproken hoeveelheid foto’s selecteert, dit is mogelijk voor €7,50 per foto. Deze factuur stuurt Puck van Elswijk fotografie als de selectie foto’s via de mail is doorgegeven. De persoonlijke online galerij zal een half jaar online blijven staan, daarna kan de klant de galerij niet meer bekijken. Puck van Elswijk fotografie levert geen onbewerkte originele foto’s en of RAW-bestanden aan klanten.

6. Auteursrecht en portretrecht
Het auteursrecht op de foto’s berust ten alle tijden bij Puck van Elswijk fotografie. De fotografe blijft altijd de eigenaar van de foto’s. De gekozen foto’s mogen (online) door de klant vrij gebruikt worden. Wel wordt gevraagd om bij het plaatsen van foto’s op social media @puckvanelswijkfotografie te taggen. Bij gebruik op een website dient een klikbare link naar www.puckvanelswijk.nl opgenomen te worden bij de foto’s op de website. De klant dient ook schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden. Elk gebruik van een werk van de fotografe dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotografe. Bij inbreuk op de auteursrechten van de fotografe, rekent de fotograaf de geldende SOFAM-tarieven. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotografe. Bij het boeken van een fotoshoot geeft de klant toestemming dat de gemaakte foto’s door de fotografe voor zakelijke en commerciële doeleinden (zoals social media, website etc.) gebruikt mag worden. Wil de klant een specifieke foto niet online hebben dan kan dit overlegd worden met de fotografe. Wanneer de klant geen enkele foto online geplaatst wil hebben, dan moet dit vooraf de fotoshoot bekend gemaakt worden aan de fotografe. Het is voor de klant niet toegestaan om foto’s zonder toestemming van de fotografe door te spelen naar een commercieel bedrijf.

7. Aansprakelijkheid, klachten & verantwoordelijkheid
De fotoshoot en de foto’s zijn persoonlijk voor de klant gemaakt, en daarom is teruggave van geld in geen enkel geval mogelijk. De fotografe is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn. Tijdens de fotoshoot is de klant zelf verantwoordelijk voor zichzelf en hun eigendommen. Schade aan jezelf, je eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord niet te verhalen op Puck van Elswijk fotografie. Deelname aan een fotoshoot of reportage is ook op volledig eigen risico. Wanneer de klant zich niet comfortabel voelt bij een opdracht of iets dergelijks dient hij/zij dit zelf aan te kaarten. De klant en de fotografe dient zich op tijd op de locatie aanwezig zijn. Na 15 minuten wachten zal de fotografe weggaan van de locatie.

8. Tarieven
De fotografe heeft het recht informatie wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen. De tarieven van Puck van Elswijk fotografie regelmatig kunnen wijzigen door prijsstijgingen.